Juridisch Instituut Nederland-Turkije

Onze missie Wetten veranderen en rechtspraak leidt steeds tot nieuwe inzichten. Tevens breiden de betrekkingen tussen Nederland en Turkije zich steeds verder uit. Dit leidt ertoe dat specialistische kennis van beide rechtsstelsels en specifieke rechtsgebieden onontbeerlijk zijn geworden voor de oplossing van knelpunten in de rechtspraktijk. Dankzij ons team van ervaren juridische professionals en ons… Read more »