Quotes on gençlerinin

Türk gençlerinin ve ailelelerin sorunlarının var olan kurumlarda ne kadar bilindiği ve çözüme yönelik çalışmaların bu gençlerin sorunlarına uygun olup olmadığı araştırıldı. Stichting Kleurrijk gezin en jeugd tarafından Nederlands Jeugd