Quotes on Fakirlik

Ekonomik krizin etkilediği ülkeler arasında yer alan Hollanda’da yaklaşık 2,5 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında hayat sürdüğü bildirildi. Araştırma kurumu Platform 31 ve Avrupa Kentsel Bilgi Ağı’nın (EUKN) yaptığı incelemeye