Quotes on Faaliyetleri

Topics: , ,

Günlük hayatta; her zaman biçok şey ile uğraşan hanımlar bu koşturmacanın içerisinde ardı ardına geçen günlerde yoğun tempoda; plan program derken kendilerine vakit ayırmayı unuturlar. Ayrıca bazı zamanlar boş kalan