Quotes on Ebru

Topics: , ,

HaberUtrecht – İzin döneminden sonra düğün sezonu açılırken Konyalı Ebru Çalınaltı ile Aliff Harharah dünyaevine girdi. Weesp’te yapılan sade törenle evlenen çiftlere davetliler ömür boyu mutluluklar diledi. Haber Utrecht olarak

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Ya ciðerim yanýyor, ya da kýrýk kalbim O yine keyfe keder acýmýyor zalim Yüzünü görmek elini tutmak se View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Yasadýklarýn yaþayacaklarýnýn küçük bir teminatý Baþka þeyle deðil aþkla örülü kalbimin tabiatý Güçlüy View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Güzel baþlayan niye kötü biter Dün can dediðin bugün ele döner Nazýný niyazýný sen çekersin sefasýný e View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Öyle bi´ derin aþk ki sana duyduðum Kelimelere sýðmaz Ne dünüm ne yarýným ne de bugünüm Sens View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Alçaktan uç biraz, baþýn dönmüyor mu? Kör mü gözlerin aynayý görmüyor mu? Dýþarý bi çýksan senin gibi View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Artýk attýðýn zehirli oklar iþlemiyor Oysa eskiden beni getirmek dize nasýl kolaydý Ben acý çekip yaný View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Çok yazýk zamanýma Ýnandým hata bende! Baþardýn helal olsun Bitti sayende! Ben bu alemde yok d View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Yanına, yanağına, odana, yatağına, saçına kokusuna Bayıldın mı al sana, dekormuş bilemedim Skormuş çöz View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Ya ciğerim yanıyor, ya da kırık kalbim O yine keyfe keder acımıyor zalim Yüzünü görmek elini tutmak se View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Yasadıkların yaşayacaklarının küçük bir teminatı Başka şeyle değil aşkla örülü kalbimin tabiatı Güçlüy View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Güzel başlayan niye kötü biter Dün can dediğin bugün ele döner Nazını niyazını sen çekersin sefasını e View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Öyle bi´ derin aşk ki sana duyduğum Kelimelere sığmaz Ne dünüm ne yarınım ne de bugünüm Sens View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Alçaktan uç biraz, başın dönmüyor mu? Kör mü gözlerin aynayı görmüyor mu? Dışarı bi çıksan senin gibi View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Artık attığın zehirli oklar işlemiyor Oysa eskiden beni getirmek dize nasıl kolaydı Ben acı çekip yanı View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Çok yazık zamanıma İnandım hata bende! Başardın helal olsun Bitti sayende! Ben bu alemde yok d View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full