Quotes on Bulgarlar

Hollanda’da yaşamayan birisini buraya getirip yaşıyormuş gibi göstererek her türlü sosyal ödenekten maksimum yararlanan Bulgarların yolsuzluğu ortaya çıktı. Bulgaristan kökenli kişilerin Hollanda sosyal sitemini suiistimal ettikleri yönündeki rapor üzerine Hollandada