Quotes on artsvoorverstandelijkgehandicaptenavg

  Door de AVG wordt, aansluitend op de eerstelijnszorg, specialistische medische zorg geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking. Iedere cliënt heeft een eigen huisarts Je diagnosticeert View full post