Quotes on Arşivleme

Devlet arşivlerinde bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait bir çok belge yapılan çalışma sonrasında dijital ortama aktarılacak. Araştırmacılar, Ankara ve İstanbul’daki devlet arşivlerinde özeti bulunan milyonlarca belgeyi, her iki