Gizli Özne Aklýmdaki Kimseler

Yalancý Þair Albümü Bir güz sancýsý, bir baþ aðrýsý Tutup saçlarýmdan, çekiyor ben uyurken Þeytan bile sessiz, sýkýlmýþ benden Ne View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı Sözleri