Hollanda Türk Firma,İşyeri Rehberi | Turkse Bedrijven en Ondernemers

Kategori: ‘sarkisozleri.ufoss.com’


Rulez Rhyme Müfrit Flow >>NAKARAT Çýkýþý fuck it paramýz nakit doldu vakit Ýleri mertebem ve bende kibrit doldu faþist
Gizli Özne Aklýmdaki Kimseler >>Yalancý Þair Albümü Bir güz sancýsý, bir baþ aðrýsý Tutup saçlarýmdan, çekiyor ben uyurken Þeytan


Nükhet Duru Hayat Umutla Baþlar >>Sakýn sönmesin o parýltý O gözlerinde yanan ýþýk Mutluluðun bedeli sendedir Umut yeniden doðmak demektir


Gizli Özne Ýstanbul >>Yalancý Þair Albümü Gitgide eskimiþ bir hikaye olsan da Çekinme yine gel, izin var sana


Ebru Polat Aradým Seni >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Ya ciðerim yanýyor, ya da kýrýk kalbim O yine


Ebru Polat Tehlike Kapýda >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Yasadýklarýn yaþayacaklarýnýn küçük bir teminatý Baþka þeyle deðil aþkla


Ebru Polat Nur Ýçinde Yat >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Güzel baþlayan niye kötü biter Dün can dediðin bugün


Ebru Polat Babamýn Emanetiyim >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Öyle bi´ derin aþk ki sana duyduðum Kelimelere sýðmaz


Ebru Polat Star Mýsýn >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Alçaktan uç biraz, baþýn dönmüyor mu? Kör mü gözlerin


Ebru Polat Þuh Kahkaha >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Artýk attýðýn zehirli oklar iþlemiyor Oysa eskiden beni getirmek


Ebru Polat Açýk Açýk >>Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Çok yazýk zamanýma Ýnandým hata bende! Baþardýn helal olsun


Hakan Altun Aþk Lütfen Gel >>Hakan Altun 2015 “Aþk Lütfen Gel” Nedir bu hengame nedir bu telaþ Çok yorduk biz


Hakan Altun Aþk Bahçemsin >>Hakan Altun 2015 “Aþk Lütfen Gel” Yetmez mi söyle lütfen yetmez mi yaptýðýn bu gurur


model pembe mezarlýk >>Tenin sinmiþ yastýðýma, Dün gece terk etmeden önce. Ýçimde býraktýðýn acýyla, Kokunla uyudum bu gece.


Gülþen Bangýr Bangýr >>Yaným çok kabalýk sesin gelmiyor baðýr Müzik son ses bangýr bangýr Aðzý bozuk þarkýlar tuttum