Quotes by sarkisozleri.ufoss.com

Topics: , ,

Senin adýn aþkla ayný deðil Kimseye bitene deðin sabretmem Geri adým atmak hiç bana göre deðil Üzgünüm ölene deðin affetmem Elimd View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post

Gelmiyor dedi yine falýnda papatyalar Sense bekle diyorsun anladýmda ne kadar Turnalar döndü ama selam sabah gelmedi Hepsine sordum bir View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on

Bu kadar yürekten gelme diyorsun Yönüm senden yana elimde deðil Mutluyum aklýmý çelme diyorsun Falýmda sen çýktýn elimde deðil View full post on Şarkı Sözleri

mmmmmmmmmmmmmm View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

aç gir kalbine kimse deymiþmi az is hatýran silinmiþmi açtýgýn yara yerini sevmiþmi allah,aþktýr sensin kalan yerine o yol mubah çikiyorsa sevgiliye ç View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View

Gel,gel gitme nolur, Ayrýlýk zordur güzelim, Hasretin çekilmez olur, Sensiz geçecek günlerim, Bil ki, ýstýrap olur. Bu bir ya View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı

Aðlamasýn yüreðin. Umutlarýn hep çantanda olsun. Yýkýlmasýn sevgilerin. Yaðmur yaðmasýn gözlerine. Umudun adý rüzgar. Bir gün View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Var ya seni sevmek. Vedalarý unut. Ellerin ellerime umut. Saçlarýn yine hayallerimde rüzgar Dalgalarda yüreðim. Bir gemi gibi View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Bekledikçe aðladýk. Yýldýzlarda yaðmurduk. Sularýmýz akmazken. Ne umutlara gömüldük. Durduk durduk vurulduk. Tam kalbimizden View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Sen ýrmak Ben yaðmur Akar akar giderim Taþýnýrsýn gözlerini. Sen akan Ben yolcu Akar akar gidersin Beni. Sen View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

NAKARAT Çýkýþý fuck it paramýz nakit doldu vakit Ýleri mertebem ve bende kibrit doldu faþist it ite daralýr arýnýr arada et onu down Egolu part bu View full post on

Yalancý Þair Albümü Bir güz sancýsý, bir baþ aðrýsý Tutup saçlarýmdan, çekiyor ben uyurken Þeytan bile sessiz, sýkýlmýþ benden Ne View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on

Topics: , ,

Sakýn sönmesin o parýltý O gözlerinde yanan ýþýk Mutluluðun bedeli sendedir Umut yeniden doðmak demektir Bugün geç kalmýþ sayýlma View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı

Topics: , ,

Yalancý Þair Albümü Gitgide eskimiþ bir hikaye olsan da Çekinme yine gel, izin var sana Bu boþ sokak, bu son durak yine sana ait View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Ya ciðerim yanýyor, ya da kýrýk kalbim O yine keyfe keder acýmýyor zalim Yüzünü görmek elini tutmak se View full post on Şarkı Sözleri

Topics: , ,

Ebru Polat 2015 “9 Hit” Albümü Yasadýklarýn yaþayacaklarýnýn küçük bir teminatý Baþka þeyle deðil aþkla örülü kalbimin tabiatý Güçlüy View full post on Şarkı Sözleri Lyrics View full post on Şarkı